028. Maccheroni Gorgonzola

mit Gorgonzolakäse, Sahne